Dejavnost2016

Pikado

pikadoSekcija pikada šteje 5 članov.
- Ivan Pajenk
- Franc Pečečnik (vodja, tel: 051-380 864)
- Gabri Pungartnik
- Štefan Oštir
- Slavko Rožič
- Pečovnik Stanislav
- Mirko Tisnikar

Treningi se vršijo ob torkih in petkih ob 17. uri v športni sobi pri gasilskem domu.