Dejavnost2016

Rusko keglanje

rusko keglanjeSekcija keglanja šteje 10 članic:
- Vida Plešnik
- Danica Rožič
- Ana Škerlin
- Silva Friškovec
- Pavla(Silva) Rednak
- Tončka Klančnik, namestnik
- Marija Pajenk
- Marija (Mojca) Pungartnik (vodja, tel.: 041-921 745)
- Mojca Rednak
- Danica Tisnikar

Treningi se vršijo ob torkih in petkih ob 17. uri na keglišču pri gasilskem domu.