Društvo2016

Zap. št.Priimek ImeFunkcija
1LAMOT ANICApredsednica
2VIHER FRANCpodpredsednik
3LESJAK IVICAtajnica, blagajničarka
4ROŽIČ DANICApredsednica NO
5FRIŠKOVEC SILVAčlanica NO
6OŠTIR ŠTEFANčlan NO
7PEVNIK MIHAšportni referent
8TRAVNŠEK STANKOčastno razsodišče
9KLANČNIK TONČKAčastno razsodišče
10POGORELC MAJDAčastno razsodišče
11JENDROK MILANpraporščak, član
12BELINA IVANčlan
13GRIL STANKOčlan
14KUMER PETERčlan
15LESJAK OLGAčlan
16PAJENK IVANčlan
17REDNAK SILVAčlan
18URŠEJ VIKTORčlan
19ŽERDONER VIDAčlan

Naloge društva

vinska gora - organiziranje in izvajanje športnih in športno-rekreativnih dejavnosti
- vzpodbujanje rekreacijsko športnih, kulturnih, izobraževalnih in drugih družabnih srečanj in prireditev in s tem ohranjati in krepiti socialno mrežo upokojencev in starejših
- opravlja še druge dejavnosti, ki so v zvezi z zdravo, smotrno in aktivno uporabo prostega časa upokojencev
- organiziranje in krepitev vseh oblik druženja in družabništva ( izleti, letovanja, delavnice, predavanja, prireditve)
- sodeluje z občinskimi in drugimi organi lokalne skupnosti pri reševanju problematike upokojencev
- sodeluje z humanitarnimi in drugimi organizacijami, ki skrbijo za upokojence in druge starejše občane
- organizira predavanja in okrogle mize, seminarje in druga izobraževanja za potrebe svojih članov
- organizira nastope pevskih zborov
- organizira razstave domačih dobrot, drugih izdelkov svojih članov in ostalih
- se povezuje z drugimi društvi upokojencev in njihovimi zvezami ter ZDUS
- izvaja skupno dogovorjene naloge in programe z drugimi društvi upokojencev, zvezami in ZDUS
- obvešča javnost o svojem delu
- skrbi za zagotavljanje potrebnih sredstev za delovanje društva