Program dela 20172017

MesecAktivnost
JANUARNadaljujejo se vse aktivnosti v društvu, prav tako na Projektu starejši za starejše.
FEBRUARZbor članov, razstava ročnih del naših upokojencev, 9.2.2017 predavanje – preprečevanje padcev starejših (Lesjak Marija) 16. uri (prosim, vzemite vabila)
MAREC Letovanje članov DU VG v Izoli od 1.3. do 8.3.2017
APRIL Čistilna akcija v Krajevni skupnosti 1.4.2017
Zdravstveno predavanje od dnevu zdravja – KO RK in DU
MAJ 7. 5. 2017 tradicionalni pohod na Paški Kozjak
Sodelovanje pri Hubertovi maši
JUNIJSodelovanje na športnih prireditvah ŠPZDU Velenje.
29. in 30. Junij srečanje upokojencev ŠPZDU in zlatoporočencev.
Restavracija pod Jakcem.
Pričetek športnih iger za pokal KS (karte, šah, …)
AVGUST Izlet na Gorenjsko in ogled gledališke predstave v Letnem gledališču Studenec
SEPTEMBER Izlet na Primorsko (Sabotin-Park miru)
Nadaljevanje športnih iger za pokal KS
OKTOBER Kostanjev piknik na lovski koči Lopatnik v sodelovanju z ostalimi društvi in Krajevno skupnostjo.
NOVEMBERMartinovanje
DECEMBER Srečanje krajanov nad 70 let, obiski bolnih članov društva DU. KS, RK, DU
S podrobnejšim programom za izlete in ostale aktivnosti bodo člani obveščeni po sistemu obveščanja z vabili, ki jih člani UO razdelijo po zaselkih in elektronski pošti.

Prizadevali si bomo pridobiti čim več novih članov, spremljati socialne stiske in pravice upokojencev. Želimo, da se čim več upokojencev vključi v naše aktivnosti. Urnik je v Upokojencu.